Start van het schooljaar: ook in Amphora

Ook de studenten hebben terug de weg gevonden naar het woonzorgcentrum. Over gans het huis zijn ze terug te vinden van diverse opleidingsinitiatieven voor zorgondersteunende, zorgkundige en verpleegkundige leergangen.


De mentoren in huis nemen terug hun opdracht op om deze studenten een leerrijke ervaring aan te bieden.

Niet alleen stages hebben hier plaats maar ook leermomenten waarbij de studenten les krijgen in Amphora met hun docenten en waarbij de theorie nadien afgetoetst wordt aan de realiteit van het woonzorgcentrum. Een mooie wisselwerking tussen onderwijs en praktijk.