Algemene vragen


Ja. Dementiezorg is één van de zaken waar we heel sterk mee bezig zijn. Elke zorgvoorziening heeft een coördinator ‘ethiek en dementie’. Die persoon heeft kennis over en ervaring met de bredere problematiek rond de dementie (met aandacht zowel voor de persoon met dementie als voor de familie, omgeving en mantelzorgers). Heeft u vragen over dementie? Neem zeker contact met ons op en we zoeken samen met u naar antwoorden en oplossingen.

Ja. Palliatieve zorg is één van de zaken waar we heel sterk mee bezig zijn. Elke zorgvoorziening heeft een expert in palliatieve zorgen. We verlenen deze zorg in nauwe samenspraak met de persoon in kwestie en de familie. We werken in dit verband ook samen met de huisarts en met het netwerk Palliatieve Zorg (dit is een netwerk in de regio dat ondersteunend werkt naar de zorgvoorzieningen). Palliatieve zorg kan zowel in het centrum voor kortverblijf als het woonzorgcentrum worden aangeboden.

Dit hangt af van voorziening tot voorziening. We organiseren onze dienstverlening zodat we steeds een oplossing zoeken waardoor u geholpen bent. Met andere woorden, als er zich een dringende nood voordoet en in een bepaalde zorgvoorziening zou er een wachtlijst zijn, dan zullen onze trajectbegeleiders samen met u alternatieven bekijken. Neem gerust altijd contact met de voorziening van uw keuze.

Neen, in principe is dat geen probleem en ‘in de buurt wonen’ is ook geen criterium. Uiteraard bespreken we wel samen wat de beste zorgoplossing en locatie kan zijn voor u en uw familie.

Zeker. Stagiairs in diverse disciplines kunnen bij ons stage lopen. Dat kan in de zorg zijn, maar ook voor administratieve, logistieke of technische functies. We werken ook samen met scholen of opleidingsinstituten (kappers, kiné, verpleegkunde, podologie, manicure, verzorging, VTI technische stages,  etc.) om de studenten van die organisaties stagemogelijkheden te bieden.

Iedereen kan verder begeleid worden door de eigen huisarts. In elke zorgvoorziening is er sowieso een coördinerend en raadgevend arts (CRA in vakterminologie) aanwezig voor de coördinatie en de ondersteuning van het medisch beleid. Die persoon heeft ook contact met de verschillende huisartsen van onze bewoners en stemt het medisch beleid met hen af.

Voor alle GVO-zorgvoorzieningen (behalve Klaverveld) bereidt onze eigen keuken Mensa dagelijks de maaltijden. We besteden hier heel veel zorg aan omdat we weten hoe belangrijk lekker eten voor iedereen is. Mensa bereidt de maaltijden met verse, seizoensgebonden ingrediënten. Wij noemen het “(h)eerlijke Vlaamse keuken”. Elke dag zijn er verschillende menu’s beschikbaar. Als een bewoner iets op het weekmenu niet lekker vindt, dan zijn er steeds alternatieven om uit te kiezen.

In normale tijden zijn al onze zorgvoorzieningen een ‘open huis’. Dat wil zeggen dat iedereen komt en gaat waar hij of zij dat wil. Maar in deze coronacrisis moeten we ons aanpassen. Voor de bezoekregeling kan u best contact opnemen met de voorziening zelf.

We organiseren onze dienstverlening rond uw vraag. Dat wil zeggen dat we steeds een oplossing zoeken waardoor u echt geholpen bent. Blijkt uit een gesprek dat een opname in een woonzorgcentrum nog niet aan de orde is dan bekijken we samen met onze trajectbegeleiders hoe we u het best kunnen helpen.

Een kortverblijf mag maximum 90 dagen per jaar duren, waarvan max. 60 dagen aaneensluitend.

Zeker en vast! U bent als vrijwilliger meer dan welkom. Contacteer de zorgvoorziening waar je vrijwilligerswerk zou willen doen. We bekijken samen wat de mogelijkheden zijn.

Ja, dat kan. Voor de bewoner van een zorgvoorziening is het belangrijk om de vertrouwdheid met en herkenbaarheid van een vorige situatie te behouden. Als u reeds een langere periode voor iemand gezorgd heeft dan kunnen we u ook ondersteunen of we kunnen in samenspraak de zorg anders organiseren.

Ja, dat kan. Samen met de trajectbegeleider spreken we samen met de bewoner en de thuiszorgdiensten af hoe dit verloopt.

Goed dat u dit opmerkt want het is een aandachtspunt. Als u zich zorgen maakt over de gezondheid of veiligheid van uw moeder of vader raadpleeg zeker eerst de huisarts. Is er sprake van één of andere vorm of stadium van dementie dan kan u zeker met ons contact opnemen. Dementiezorg is één van de zaken waar we heel sterk mee bezig zijn. Elke zorgvoorziening heeft een coördinator ‘ethiek en dementie’. Die persoon heeft kennis over en ervaring met de bredere problematiek rond de dementie (met aandacht zowel voor de dementerende als voor de familie, omgeving en mantelzorgers). We werken overigens ook samen met andere diensten in de regio.

Zeker en vast! Zowel met als zonder zorgopleiding kan je als jobstudent aan de slag in één van onze huizen. Meer info vind je op de vacaturepagina en je kan meteen online solliciteren!

Ja. We stimuleren wel om samen met anderen te eten omdat we er van overtuigd zijn dat sociaal contact het algemeen welzijn bevordert. Maar wie er op staat om alleen te eten mag dat zeker.

Nee, dit kiest u zelf. Sommige mensen zijn liever alleen, anderen leven op bij sociale contacten. Soms is de zorg van die aard dat de keuze niet in elke situatie mogelijk is. In dat geval bekijken we samen met de bewoner of zorgvrager hoe we dit best aanpakken. We noemen dat ‘zorg in dialoog’.

Ja, er is een gevarieerd aanbod aan activiteiten en mogelijkheden tot ontspanning, samenzijn en samen dingen doen met familie, vrienden, medebewoners en verzorgend personeel. Iedereen is altijd vrij om aan alle of sommige activiteiten deel te nemen.

Dat kan zeker. Elke zorgvoorziening biedt diensten als kinesitherapie, ergotherapie of logopedie aan. Deze diensten kunnen op aanvraag, op voorschrift van huisarts of specialist gebruikt worden.

In normale tijden zijn al onze zorgvoorzieningen een ‘open huis’. Dat wil zeggen dat iedereen komt en gaat zoals ze willen, rekening houdend met het leven in de woongroepen. Maar in de coronacrisis moeten we ons voortdurend aanpassen. Voor de bezoekregeling kan u contact opnemen met de voorziening zelf.

In al onze zorgvoorzieningen is een cafetaria of bistro-formule aanwezig. In sommige gevallen is de bistro ook een lokaal dorpsrestaurant waar iedereen welkom is om iets te drinken of te eten. Het cafetaria en/of de bistro is steeds toegankelijk voor de bewoners en hun familie en vrienden.

 

In al onze zorgvoorzieningen is een cafetaria en/of bistro aanwezig. Het cafetaria en/of de bistro is steeds toegankelijk voor de bewoners en hun familie en vrienden. Afhankelijk van de zorgsituatie kan het dat iemand van het verplegend personeel de bewoner naar het cafetaria brengt en later terug komt halen.

 

Contact met familie is heel belangrijk voor ons. Als u vragen heeft kan u terecht bij de sociale dienst van de zorgvoorziening of bij de trajectbegeleider. Uiteraard staat de directie steeds klaar om vragen te beantwoorden of zaken te verduidelijken.

Als de medicatie verandert dan houden we u zeker op de hoogte. We maken hierover op voorhand afspraken wanneer, met wie en hoe dit moet gebeuren.

Iedereen kan verder begeleid worden door de eigen huisarts. In elke zorgvoorziening is er een coördinerend en raadgevend arts (CRA in vakterminologie) aanwezig voor de coördinatie en de ondersteuning van het medisch beleid. Die persoon heeft ook contact met de verschillende huisartsen van onze bewoners.

Dit verschilt van zorgvoorziening tot zorgvoorziening. Wilt u hier meer over weten neem dan contact op met de zorgvoorziening van uw keuze en maak een afspraak om ter plaatse te gaan kijken.

Zeker. Het staat de bewoners vrij om te gaan waar ze willen. Maar in de coronacrisis moeten we ons aanpassen. Voor de specifieke regeling kan u contact opnemen met de voorziening zelf. Het is uiteraard ook afhankelijk van de zorg die iemand krijgt. 

Zeker. Het staat de bewoners vrij om te gaan waar ze willen. Willen ze echter hulp voor boodschappen dan bieden we ook een boodschappendienst aan.

Dat kan zeker. Elke zorgvoorziening biedt diensten als kapper, pedicure enz. aan. Het volstaat een afspraak te maken. Elke bewoner kan ook kiezen om naar de eigen kapper of pedicure te gaan.

Huisdieren zoals honden en katten mogen mee op bezoek komen maar ze kunnen niet in het woonzorgcentrum  blijven. Kleinere huisdieren zoals vissen en vogels zijn wel mogelijk mits afspraken op voorhand.

De kamers zijn standaard bemeubeld met alle noodzakelijke meubilair. U kan dit gerust aanvullen met eigen dingen die voor u vertrouwd en belangrijk zijn. We moedigen dit ook aan zodat u zich snel thuis kan voelen. In samenspraak met de voorziening worden afspraken gemaakt over wat u kan en wil meebrengen.