Kort verblijven in Amphora


Een tijdelijke opvang met zorg op maat!

  • Je hebt nog een herstelperiode nodig na een ziekenhuisopname?
  • Jouw mantelzorger is tijdelijk niet beschikbaar?
  • Je familie of mantelzorger(s) gaan voor een langere periode met verlof?

In dergelijke situaties kan kortverblijf een oplossing bieden. Je verblijft dan voor een beperkte periode in het woonzorgcentrum en kan rekenen op een zorg- en dienstverlening op maat van jouw noden.

Zelfde aanbod als woonzorgcentrum

Wij beschikken over 10 éénpersoonskamers die gebruikt worden voor tijdelijke opvang. De kamers zijn volledig ingericht en hebben alle faciliteiten zoals de kamers in het woonzorgcentrum zelf.
Ook geniet je van dezelfde mogelijkheden en zorg. Je kan vrij deelnemen aan alle activiteiten en ontmoet er gelijkgestemden.

Gericht op terugkeer naar huis

Tijdens je verblijf focussen we op het behouden en/of versterken van de zelfstandigheid, o.a. via ergo- en kinesitherapie.
Om de terugkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen, helpen we ook bij het organiseren van het zorgaanbod thuis.

Praktisch:

  • Kortverblijf is toegankelijk voor personen ouder dan 65 jaar (versoepeling mogelijk in bepaalde crisissituaties of bij  bepaalde aandoeningen, bvb. jongdementie),
  • Met nood aan tijdelijke opvang met zorg
  • Max. 60 dagen aaneensluitend, max. 90 dagen per jaar

Kostprijs:

De dagprijs bedraagt € 71,41 , met uitzondering van dokters- en apotheekkosten, kapper, pedicure, onderhoud persoonlijk linnen en vervoer. Bij reservatie vragen we een financiële waarborg.

Informeer bij uw mutualiteit voor eventuele tussenkomst in de kostprijs van het kortverblijf!

Neem vrijblijvend contact!

Silke Dobbelaere Stefanie Goethals Hannah Rogghe

sociale dienst