Opvang bij crisissituaties


Een onvoorziene situatie waarbij hoogdringend een tijdelijk opvangplaats nodig is, dat kan altijd gebeuren, zeker bij oudere mensen die nodig thuis wonen. In dergelijke acute noodsituaties bieden wij crisisopvang aan voor oudere inwoners van de gemeente Wingene. 
De omstandigheden voor crisisopvang zijn heel uiteenlopend en zijn ook geen criterium voor opname. Als bvb. een zorgverlenende partner plots in het ziekenhuis wordt opgenomen kan crisisopvang een oplossing zijn voor de partner die zorg nodig heeft. 

De crisisopvang kan rechtstreeks of door de (huis)arts aangevraagd worden. De duur kan gaan van één dag/nacht tot maximaal 14 dagen. Amphora beschikt over 2 wooneenheden crisisopvang.

Crisisopvang nodig? Bel ons!

T: 051 65 52 78