Wonen en leven in trialoog

SAMEN verbinding zoeken en bouwen aan het leven van alledag.


In het woonzorgcentrum staat het wonen en leven van onze bewoners centraal. Om de betrokkenheid van zowel bewoners, mantelzorgers als medewerkers daarin te versterken, zijn we gestart met het project, ‘wonen en leven in Trialoog’.

Trialoog is een manier om de relatie en het vertrouwen tussen deze drie actoren te verbeteren. Tegelijk wil Trialoog het levensgeluk van bewoners en hun familie vergroten.

SAMEN zoeken we verbinding en bouwen aan het leven van alledag.

Trialoog werkt met 6 sleutelprincipes die allemaal hun rol spelen in de tevredenheid van het wonen en leven van zowel bewoners, mantelzorgers als medewerkers.

 

 

De 6 sleutelprincipes van het wonen en leven in trialoog:

verbondenheid - betekenisvolheid - hoop en optimisme - regie houden - zich thuis voelen - zelfwaarde gevoel

In juni zijn we op de afdeling De Piewitte-Schouttewalle gestart met een kick-off moment waar een aantal mantelzorgers, bewoners en medewerkers op uitgenodigd werden. Aan de hand van praktische workshops, die gebaseerd waren op de sleutelprincipes, hebben we samen nagedacht over: ‘Waar zijn we nu al sterk in’? ‘Waar dromen we nog van’?

Tijdens onze tweede samenkomst met de groep in september, zijn we aan de slag gegaan met de verzamelde resultaten uit de kick-off. Top om te zien hoe iedereen vanuit zijn beleving, het thuisgevoel op de afdeling wil versterken!

Een derde trialoog samenkomst staat reeds gepland in november.