Crisisopvang


Onvoorziene omstandigheden, ook bij senioren die nog thuis wonen, zijn altijd mogelijk. Een crisissituatie, een acuut probleem voor één nacht,…  Denk nooit dat je er alleen voor staat. Crisisopvang gaat over onvoorziene omstandigheden bij mensen die nog thuis wonen. We richten ons graag naar de inwoners van de gemeente Wingene voor deze dienstverlening. Soms kan op deze manier een ziekenhuisopname voorkomen worden. Soms wordt de zorgverlenende partner plots opgenomen in het ziekenhuis, ook dan kan crisisopvang een oplossing zijn voor de zorgvrager.

De opvang betreft maximaal een termijn van 14 dagen. Bel het onthaal of onze sociale dienst.

Tel: 051 65 52 78.

Amphora  beschikt over 2 wooneenheden crisisopvang.